Gündəlik


Gündəlik dəftərlər uzun illərdir firmalar tərəfindən istifadə edilən promosyon məhsuludur. Özəlliklə yeni ilə yaxın müddətdə bu cür çap dəftərlərinə yüksək təlabat yaranmaqdadır. Gündəlik dəftərlər (ajanda) insanlar tərəfindən uzun müddət istifadə olunduğu üçün olduqca faydalı marketinq məhsuludur.