Flayer


Flayerlər tanıtım fəaliyyətiniz üçün klassik və vazkeçilməz marketinq məhsuludur.
Flayerlər bir kağıza sığdıra biləcəyiniz məlumatların əldən ələ dolaşmasına imkan verir. Çox yer tutmaması, asanlıqla oxunması sayəsində bir neçə şəxsə ötürülə bilir.
Flayerlər təkcə çöl məkanlarda deyil, otellərdə, seminar, konfrans, tanıtım günlərində olduqca təsirli vasitədir. Peşəkar bir şəkildə hazırlanmış elan söyləmək istədiklərinizi qısa ve konkret şəkildə ifadə etməyə imkan verir.