A5 Dəftərçə


raktik qeyd vasitəsi olan A5 dəftərlər sıxlıqla istifadə olunan promosyon məhsullarından biridir.
A5 dəftərlər hər zaman əl altında olan, asanlıqla daşınılan və funksional olduğu üçün müştərilər sizin loqolu dəftərlərinizi yanlarından ayırmayacaqlar. Bu da sizə markanın tanıtılması və potansial müştəriləri cəlb etmək üçün böyük fürsət yaradacaq.
Promosyon dəftərlərin ən həssas nöqtələrindən biri də məhsulun keyfiyyətidir. Əgər məhsul keyfiyyətsiz olarsa qoyduğunuz sərmayənin geri dönmə şansları azala bilər. Bu səbəblə Gord Advertising sizi yüksək səviyyəli çap texnologiyası ilə keyfiyyətli məhsulla təmin edəcəkdir