Billboard


Şəhər həyat tərzi inkişaf etdikcə, reklam konsepsiyası və çeşidi də təkmilllışməkdədir. Hər yerde qarşımıza çıxan tablo və billboard reklamları daim insanlara bir şeylər anlatmağa çalışır. Onların hamısı böyük bir vizual müraciət formasıdır. Əsas məqsəd diqqəti cəlb etmək və məlumat verməkdir. Bu baxımdan ən yaxşı metodlardan biri də billboardlardır. Billboard bir növ xarici reklamdır. Billboardlar adətən nəqliyyat vasitələrinin və insanların sıx olduğu şəhər mərkəzlərində yerləşir. Hər cür xəbərlər, elanlar ve reklamlar billboardlar vasitəsilə edilə bilər.

Billboardların Reklam təsiri

Reklamlar, müştərinin tələb etdiyi istənilən bir müddətdə Billboardda qalır

Müasir bir reklam və təsirli ünsiyyət növüdür.

Billboard reklamları demək olar ki, bir televiziya reklamı kimi geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulmuşdur

Billboardlar olduqca geniş ve işıqlı olduğu üçün diqqəti asanlıqla cəlb edir