Alışqan


Alışqanlar özəlliklə qida və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən restoran, kafe, oteller şəbəkəsində qarşımıza çıxan bir promosyon məhsuludur.
Xüsusilə promosyon məhsulu halına salınmış alışqandan istifadə edən şəxslər firmaları yer, zaman, məkan fərq etmədən reklam etmiş olurlar.