Açarlıq


Açarlıqlar sektordan asılı olmayaraq hər bir şirkətin üstünlük verdiyi promosyon məhsulları sırasına daxildir. Firmalar adətən açarlıq üzərində loqo, adres, əlaqə vasitəsi kimi məlumatların yerləşdirilməsinə önəm verirlər.
Gündəlik həyatda açarların hərkəs tərəfindən istifadə edilməsi açarlıqlara nə qədər ehtiyac duyulduğunu göstərir.